Naujienos

Smart waste

today2021-12-20 25

Background
share close

Vietos, regioninės ir nacionalinės valdžios institucijos deda daug pastangų, kad tvarkytų atliekas vis tvariau ir įgyvendintų visapusišką ir žiedinį požiūrį. Jos svarsto naujus metodus ir technologijas, kaip mažinti, pakartotinai naudoti, perdirbti ir utilizuoti atliekas. Jos stengiasi jas pritaikyti prie visapusiško ir žiedinio požiūrio.

SMART WASTE nori tobulinti viešosios politikos priemones, remiančias inovacijas atliekų tvarkymo procedūrose. Galutinis rezultatas? Išmanesnis, veiksmingesnis, tvaresnis ir ekonomiškesnis atliekų tvarkymas, naudingas visoms teritorinėms suinteresuotosioms šalims.

Tačiau kokie jų veiklos rezultatai? Ar šios priemonės turi konkretų poveikį? Ar jų įgyvendinimas galėtų būti veiksmingesnis? Projektas SMART WASTE skirtas atsakyti į šiuos klausimus.

Trumpai tariant, įgyvendinant projektą SMART WASTE buvo vertinama, kokiu mastu dabartinė nacionalinė, regioninė ir vietos politika skatina sėkmingas inovacijas atliekų tvarkymo srityje. Po to pasiūlyta tarpregioninių sprendimų, kaip pašalinti politikos trūkumus.

Kaip sekasi partneriams?

Projektu siekiama išsiaiškinti, kokį realų poveikį novatoriškos politikos priemonės daro atliekų tvarkymo procedūrų veiksmingumui ir tvarumui. Šiuo tikslu penki regioniniai projekto partneriai pasirinko vieną politikos priemonę, kurią reikia įvertinti ir patobulinti. Daugiau informacijos apie pasirinktas politikos priemones rasite toliau.

Pirmasis regioninių partnerių žingsnis buvo parengti bendrą metodiką, pagal kurią, glaudžiai bendradarbiaujant su vietos suinteresuotaisiais subjektais, būtų vertinamos atliekų tvarkymo politikos naujovės (rezultatus rasite vietos vertinimo ataskaitose). Atlikę šią politikos analizę, jie nustatė tarpregioninę gerąją praktiką ir ją įvertino, kad rastų sprendimus, kaip pašalinti galimus pasirinktų politikos priemonių trūkumus.

Ši geroji praktika bus pritaikyta partnerių regioninės politikos kontekste, rengiant konkrečius veiksmų planus, skirtus ne tik juos dominančioms politikos sritims, bet ir ilgalaikėms rekomendacijoms dėl būsimos politikos. Tuomet jie įgyvendins savo veiksmų planus naudodami regioninius ar nacionalinius išteklius ir nuolat įtraukdami suinteresuotąsias šalis.

Kokių rezultatų tikimasi?

Kiekvienas regioninis partneris gali tikėtis pasiekti keletą rezultatų. Pirma, jie gali tikėtis patobulinti savo politikos priemonę, susijusią su pažangiomis ir novatoriškomis atliekomis. Antra, nuolat bendradarbiaudami su suinteresuotosiomis šalimis, jie gali tikėtis, kad padidės šių šalių profesiniai gebėjimai. Galiausiai, jie taip pat gali tikėtis, kad padidės visuomenės informuotumas apie inovacijų svarbą atliekų tvarkyme ir apie susijusią viešąją politiką.

Projektas finansuojamas INTERREG programos ir Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro lėšomis.

 

Written by: Extra FM

Rate it


Electro Music Newsletter

Don't miss a beat

Sign up for the latest electronic news and special deals

EMAIL ADDRESS*

[contact-form-7 404 "Nerasta"]

By signing up, you understand and agree that your data will be collected and used subject to our Privacy Policy and Terms of Use.

MŪSŲ DAŽNIAI

MŪSŲ DAŽNIAI

0%