Eteryje:

Title

Artist

Background

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos naujienos (Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos)

2020 15 rugpjūčio

Miškų infrastruktūra

Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu

Miško veisimas

Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse

Privatus saugojimas/sandėliavimas

Ekologinis ūkininkavimas

Agrarinė aplinkosauga ir klimatas

Parama bitininkams

Parama smulkiesiems ūkininkams

Parama pieno gamintojams

Pasėlių deklaravimas – parama asociacijoms

Parama gyvuliu laikytojams

Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas

Prevencinių priemonių taikymas prieš vilkų ūkiniams gyvūnams daromą žalą

Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui

Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai

Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą

Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą

Parama investicijoms į žemės ūkio valdas

Parama profesiniam mokymui ir įgūdžiams įgyti

LEADER priemonė

Rizikos fondai

 

Lietuvos kaimo tinklas